Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies

ve znění účinném od 22.11.2022


I. Co jsou zásady ochrany osobních údajů?

Rádi bychom vás seznámili s podrobnostmi o zpracování Vašich osobních údajů, abyste byli plně informováni a mohli pohodlně používat naše webové stránky.

Protože sami podnikáme prostřednictvím internetu, víme, jak důležité je chránit Vaše osobní údaje. Z toho důvodu vynakládáme zvláštní úsilí na ochranu Vašeho soukromí a informací, které nám poskytujete.

Pečlivě vybíráme a používáme vhodná technická opatření, zejména programové a organizační povahy, abychom zajistili ochranu zpracovávaných osobních údajů. Naše webové stránky používají šifrovaný přenos dat (SSL), který zajišťuje ochranu údajů, kterými můžete býtidentifikováni.

V našich zásadách ochrany osobních údajů najdete všechny důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Prosíme vás, abyste si ji přečetli, a slibujeme, že vám to nezabere více než několik minut..

Kdo je správcem webových stránek www.woodica.cz?

Webové stránky spravuje společnost WOODICA s.r.o., IČ: 142 20 849, se sídlem Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9.

II. Osobní údaje

Jaký právní předpis upravuje zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119, s. 1), obecně označovaného jako: GDPR. V rozsahu neupraveném nařízením GDPR se zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováníosobních údajů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je WOODICA s.r.o., IČ: 142 20 849, se sídlem Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9, telefon: +420 732 296 730, e-mail: osobniudaje@woodica.cz.

Ohledně svých osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mailu: osobniudaje@woodica.cz,

 • poštou: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9,

 • telefonu: +420 732 296 730.

III. JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE?

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely je zpracováváme?

Na našich webových stránkách vám nabízíme řadu různých služeb, pro jejichž účely zpracováváme různé osobní údaje na základě různých právních základů.

Účel zpracování

Osobní údaje

Právní základ pro zpracování

Doba uchování osobních údajů

uzavření a plnění smlouvy

jméno, příjmení, název,DIČ, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy

založení a vedení zákaznického účtu

jméno, příjmení, název,DIČ, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy

přidávání hodnocení

přihlašovací jméno

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu na poskytování zpětné vazby ohledně zboží a průběhu obchodu na webových stránkách e-shopu.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

newsletter

e-mail

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zpracování na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

kontaktní formulář

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu na zachování kontinuity komunikace a umožnění kontaktování ohledně našich obchodních aktivit.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

interaktivní chat

údaje poskytnuté během rozhovoru

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu na zachování kontinuity komunikace a umožnění kontaktování ohledně našich obchodních aktivit.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

zjišťování, prověřování a vymáhání nároků a obrana proti nárokům před soudy a jinými státními orgány

jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, DIČ, , e-mail, telefonní číslo, číslo IP adresy, číslo bankovního účtu, číslo platební karty.

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu na určení, uplatňování a vymáhání nároků a pro účely obrany proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy

plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních.

jméno, příjmení, název, datum narození, DIČ nebo , e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa,číslo platební karty

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních předpisů.

do uplynutí zákonných povinností správce, které odůvodňovaly zpracování osobních údajů.

Dobrovolné poskytování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, ale je podmínkou pro to, abychom vám mohli poskytovat služby (např. zasílání newsletteru nebo vytvoření zákaznického účtu).

Příjemci osobních údajů

Aktuální seznam subjektů, kterým poskytujeme vaše osobní údaje, najdete zde.

Automatizované zpracování osobních údajů (včetně profilování)

Používáme nástroje, pomocí kterých na vás cílíme personalizovanou reklamu. Na základě vašich akcí v Obchodě, zejména podle výběru prohlíženého obsahu a času stráveného na podstránkách Obchodu, pro Vás upravujeme a zobrazujeme marketingový obsah na míru. Toto profilování nám umožňuje cílit marketingová sdělení, která jsou pro vás žádanější, což je výhodné pro nás i pro Vás, protože tímto způsobem omezujeme marketingová sdělení na zboží a služby, které nejsou nejsou v oblasti Vašeho zájmu.

Budeme vaše osobní údaje předávat mimo EHP nebo mezinárodní organizaci?

Za účelem používání nástrojů Google mohou být vaše osobní údaje přeneseny do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Google LLC.

Společnost Google LLC je uvedena na seznamu účastníků certifikačního programu Privacy Shield* (odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) a rovněž uplatňuje vzorové smluvní doložky o bezpečnosti údajů schválené Evropskou komisí.

Při používání nástrojů Facebook, Instagram, Whatsapp mohou být vaše osobní údaje přenášeny do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Meta Inc.

Společnost Meta Inc. je uvedena jako účastník programu Privacy Shield (odkaz: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update

Za účelem používání Pinterestu mohou být vaše osobní údaje přenášeny do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Pinterest Inc.

Společnost Pinterest Europe Ltd. předává osobní údaje mimo EHP pouze v případě, že jsou zavedenypřiměřenézáruky na ochranu vašich osobních údajů jako jsou standardní smluvní doložky.

Při používání nástrojů společnosti Twitter mohou být vaše osobní údaje přeneseny do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Twitter Inc..

Společnost Twitter, Inc. dodržuje zásady EU-USA a Swiss-USA Privacy Shield, které se týkají shromažďování, používání, sdílení a uchovávání osobních údajů z Evropské unie, zemí ESVO a Spojeného království, v souladu se zásadami certifikátu Privacy Shield (více informací: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO). Při předávání osobních údajů mimo Evropskou unii a země ESVO se společnost Twitter spoléhá na standardní smluvní doložky EU.

Při používání nástrojů Sharethis mohou být vaše osobní údaje přeneseny do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Sharethis Inc..

Společnost ShareThis Inc. se zavazuje chránit vaše údaje a respektovat Vaše individuální práva na ochranu soukromí bez ohledu na místo svého působení. Společnost poskytuje své služby v souladu s nařízením GDPR a zásadami EU-USA a Swiss-USA Privacy Shield*.

ShareThis také poskytuje nástroje pro souhlasy uživatelů a usnadňuje vymáhání vašich práv.

Aby bylo možné používat nástroje společnosti Criteo, mohou být vaše údaje přeneseny mimo Evropskou unii.

Služby společnosti Criteo mohou zahrnovat přeshraniční výměnu dat s dceřinými společnostmi nebo partnery v zemích mimo Evropskou unii. Pokud se na tyto země nevztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR, společnost Criteo přijímá různá opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje předávané do těchto zemí budou přiměřeně chráněny podle GDPR, například podpisem standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí nebo ověřením, že příjemce přijal závazná podniková pravidla.

* Nezapomeňte, že Privacy Shield není předpisem platným v Evropské unii, ale programem, který stanoví určité standardy ochrany údajů pro subjekty se servery ve Spojených státech. Jedná se o formu certifikace, že subjekty zapsané do Privacy Shield splňují určité normy Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů (C-311/18).

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME OD JINÝCH SPRÁVCŮ ÚDAJŮ (NAPŘ. FACEBOOK).

V našem e-shopu jste oprávněni:

 • sdílet obsah e-shopu na vašem profilu na Facebooku,

 • sdílet obsah e-shopuna svém profilu na Instagramu,

 • sdílet obsah e-shopuna vašem účtu Pinterest,

 • sdílet obsah e-shopuna svém účtu na Twitteru,

 • sdílet obsah e-shopuve zprávě na WhatsApp,

 • sdílet obsah e-shopuve zprávě přes Messenger,

 • sdílet obsah e-shopuve zprávě prostřednictvím služby Gmail.

V těchto případech nezískáváme vaše osobní údaje přímo od vás, ale od služeb, které tyto funkce poskytují, tj: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google. Abychom vám poskytli plnou kontrolu nad vašimi údaji, níže uvádíme informace o zpracování vašich osobních údajů.

 1. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie příslušných osobních údajů:

 • identifikační údaje (tj. osobní údaje, které jste zveřejnili ve svém profilu na Facebooku, Instagramu, Pinterestu, Twitteru, Google - především jméno, přezdívka , e-mailová adresa a ikona).

 1. Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje pocházejí z následujících webových stránek a sociálních sítí:

 • Facebook, jehož správcem je společnost Meta Platforms Ireland Limited,

 • Instagram, jehož správcem je společnost Meta Platforms Ireland Limited,

 • Twitter, jehož správcem je společnost Twitter International Company,

 • Pinterest, jehož správcem je Pinterest Europe Ltd,

 • Společnost Google, jejímž správcem je Google Ireland Ltd.

 1. Účely a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme získali, budou zpracovány pro následující účely::

Účelzpracování

Osobní údaje

Právní základ zpracová

Doba uchování osobních údajů

sdílení obsahu na vašem profilu na Facebooku

jméno, příjmení, ikona

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Facebooku.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

sdílení obsahu na vašem profilu na Instagramu

přezdívka, ikona

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Instagramu.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

sdílení obsahu na vašem účtu na Pinterestu

přezdívka, ikona

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Pinterestu.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

sdílení obsahu na vašem profilu na Twitteru

nick, přezdívka, ikona

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Twitteru.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

sdílení obsahu obchodu ve zprávě přes Whatsapp

jméno, příjmení, ikona, telefonní číslo

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Whatsapp.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

sdílení obsahu obchodu ve zprávě přes Messenger

jméno, příjmení, ikona

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Facebooku.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

sdílení obsahu obchodu ve zprávě prostřednictvím služby Gmail

jméno, příjmení, ikona, e-mailová adresa

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování za účelem oprávněného zájmu Správce umožnit vám šířit obsah e-shopu prostřednictvím Google.

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

IV. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŠÍM ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Na základě GDPR máte právo:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům,

 • požádat o opravu svých osobních údajů,

 • požádat o výmaz svých osobních údajů,

 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,

 • požádat o přenositelnost osobních údajů

Pokud nám podáte některou z výše uvedených žádostí, budeme vás bez zbytečného odkladu - v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti - informovat o opatřeních přijatých v souvislosti s vaší žádostí.

V případě potřeby můžeme jednoměsíční lhůtu prodloužit o další dva měsíce z důvodu složitosti žádosti nebo počtu žádostí.

V každém případě vás budeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat o prodloužení a sdělíme vám důvody zpoždění.

Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR)

Máte právo být informováni o tom, zda zpracováváme aše osobní údaje. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo:

 • na přístup k vašim osobním údajům,,

 • být informován o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, zamýšlené době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, vašich právech podle nařízení GDPR a právu podat stížnost dozorovému úřadu, zdroji těchto údajů, automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;

 • získat kopii svých osobních údajů.

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Právo na opravu osobních údajů (článek 16 GDPR)

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, máte právo nás požádat o jejich okamžitou opravu. Máte také právo požadovat, abychom vaše osobní údaje doplnili. Pokud chcete požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Právo na výmaz vašich osobních údajů, tzv. "právo být zapomenut" (článek 17 GDPR)

Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • jste odvolali konkrétní souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;

 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud zpracování vašich osobních údajů souvisí s přímým marketingem;

 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nezbytným pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

I přes vaši žádost o výmaz můžeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, o čemž budete informováni.

Pokud si přejete požádat o vymazání svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 GDPR)

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:

 • zpochybníte přesnost svých osobních údajů; v takovém případě omezíme zpracování vašich osobních údajů na určitou dobu, abychom vám umožnili přesnost údajů ověřit;

 • zpracování vašich údajů je nezákonné, v takovém případě požadujete místo výmazu omezení zpracování vašich osobních údajů;

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu vašich nároků;

 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů - dokud nebude rozhodnuto, zda naše oprávněné zájmy převažují nad důvody uvedenými ve vaší námitce.

Pokud chcete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (článek 21 GDPR)

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti s:

 • zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce vašich osobních údajů nebo třetí strany;

 • zpracování pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete hlasovat proti zpracování svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Právo požádat o přenositelnost svých osobních údajů (článek 20 GDPR)

Máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a zaslat je jinému správci.
Ve výchozím nastavení vám vaše osobní údaje zpřístupníme ve formátu CSV. Pokud si přejete, aby vám byly údaje zpřístupněny v jiném formátu, uveďte v žádosti preferovaný formát. Pokud to bude možné, budeme se snažit zpřístupnit vám vaše údaje ve vámi preferovaném formátu.

Můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).

Pokud si přejete požádat o přenos svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme provedli na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: kancelar@woodica.cz.

Stížnost dozorovému úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde k údajnému porušení došlo.

České republice je dozorovým orgánem podle GDPR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Více informací najdete zde.

 

soubory „COOKIES”

I. obecné informace

Při prohlížení webových stránek e-shopu se používají soubory "cookies" (dále jen "cookies"), tj. malé textové informace, které se ukládají do vašeho koncového zařízení v souvislosti s používáním e-shopu. Jejich použití je zaměřeno na správné fungování webových stránek e-shopu.

Tyto soubory nám umožňují identifikovat vámi používaný software a individuálně přizpůsobit e-shop vašim potřebám.

Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu uložení v zařízení a přiřazenou hodnotu.

II. bezpečnost

Soubory cookie, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Zejména není možné, aby se prostřednictvím souborů cookie do vašeho zařízení dostaly viry nebo jiný nežádoucí software či malware.

III. typy souborů COOKIES

Používáme dva typy souborů cookies:

 • Dočasné soubory cookies: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam až do ukončení relace příslušného prohlížeče. Uložené informace se pak z paměti zařízení trvale odstraní. Mechanismus dočasných souborů cookies neumožňuje získat z vašeho zařízení žádné osobní údaje ani důvěrné informace.

 • Trvalé soubory cookies: se ukládají do vašeho zařízení a zůstávají tam, dokud nejsou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je z vašeho zařízení neodstraní. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje získat z vašeho zařízení žádné osobní údaje ani důvěrné informace.

IV. účely

Soubory cookie třetích stran používáme také pro následující účely:

 • konfigurace e-shopu;

 • vytváření statistik, které nám pomáhají pochopit, jak uživatelé e-shopu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah pomocí analytických nástrojů Google Analytics, jejichž správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 • profilování zákazníka za účelem zobrazení obsahu přizpůsobeného zákazníkovi v reklamních sítích pomocí nástroje Google Ads, jehož správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

 • shromažďování informací o chování uživatelů pomocí technologie Facebook Pixel, kterou spravuje společnost Meta Platforms Ireland Limited se sídlem v Irsku.Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.facebook.com/help/cookies/;

 • určení profilu zákazníka za účelem zobrazování materiálů na míru zákazníkovi v reklamních sítích pomocí online reklamního nástroje Criteo, jehož správcem je společnost Criteo SA se sídlem ve Francii, Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.criteo.com/privacy/;

 • profilovat vás za účelem zobrazování obsahu na míru prostřednictvím reklamních sítí, a to pomocí online reklamního nástroje Facebook Ads, který spravuje společnost Facebook Ireland Ltd. se sídlem v Irsku; zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.facebook.com/privacy/policy/;

 • propagace e-shopu prostřednictvím sociálních sítí pomocí nástroje Sharethis, jehož správcem je společnost Criteo S.A. se sídlem v Paříži, Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://sharethis.com/privacy/;

 • chatová komunikace na webových stránkách pomocí aplikace poskytované společností Smartsupp.com, s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Smartsupp jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.smartsupp.com/help/privacy/;

 • propagace e-shopu prostřednictvím Google.com, jehož správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

 • propagace e-shopu na Facebooku, jehož správcem je společnost Meta Platforms Ireland Limited. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 • propagace e-shopu na Instagramu, který spravuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, jsou zásady ochrany osobních údajů Instagramu k dispozici na tomto odkazu: https://help.instagram.com/519522125107875;

 • propagace e-shopu na Twitteru, jehož správcem je společnost Twitter International Company. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter jsou k dispozici na tomto odkazu: https://twitter.com/en/privacy;

 • propagace e-shopu na Pinterestu, který spravuje společnost Pinterest Europe Ltd. se sídlem v Irsku, jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Pinterest k dispozici na tomto odkazu: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy;

Chcete-li se seznámit s používáním souborů cookie, doporučujeme vám prostudovat zásady ochrany osobních údajů výše uvedených společností.

Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených vašim preferencím. Za tímto účelem mohou být ukládány informace o tom, jakým způsobem se pohybujete na webu nebo jak dlouho web používáte.

Chcete-li zobrazit a upravit informace o svých preferencích shromážděné reklamní sítí Google, můžete použít nástroj uvedený pod odkazem https://www.google.com/ads/preferences/.

Prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo konfigurace služby můžete nezávisle a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookie a určit podmínky, za kterých budou soubory cookie ve vašem zařízení ukládány a zpřístupňovány. Tato nastavení můžete změnit tak, abyste zablokovali automatické zpracování souborů cookie v nastavení svého webového prohlížeče nebo abyste byli informováni pokaždé, když jsou do vašeho zařízení umístěny. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

 

Názory a připomínky

Hodnocení obchodu 5 z 5 hvězdiček.
Průměrné hodnocení založené na 204 komentářů.

Nepodnikáme kroky k zajištění toho, aby recenze pocházely od spotřebitelů, kteří produkt skutečně použili nebo si jej zakoupili.
Dubový stůl Modern U 06 rozsouvací autor recenze Oldřich odeslané 28.03.2024

Dodávka proběhla podle dispozic, nábytek je v pořádku, dopravce ho dodal aá do baráku, pomohl ho vybalit a zkontrolovat. Byl velmi ochotný. Chválím a doporučím Vás komukoli s čístým svědomím.

Dubová postel Steel 02 na kovových nohách autor recenze Michál odeslané 22.03.2024

Vše včetně instalace proběhlo fajn. Postel zatím také spokojenost.

Toaletní stolek Malaga 01 autor recenze Alena odeslané 19.03.2024

Jsme velmi spokojení s kvalitou nábytku i služeb. Vaší společnost doporučujeme dál.

Dubové křeslo NF-32 Čalounění autor recenze Jaroslava odeslané 17.03.2024

Vaší páni dopravci byli perfektní, křesla krásná.

Dubová židle Čalounění autor recenze Márie odeslané 14.03.2024

S Vašimi službami jsem byla velice spokojena. Vše proběhlo v naprostém pořádku, od objednání až po dodávku. Konzultantka, se kterou jsem mluvila po telefonu ogledně dodávky byli velice milá a ochotná a paní, které jsem volala kvůli čalounění byla také velice nápomocná. Zaměstnanci, kteří zboží dodávali byli včas a ořujeli tak, jak bylo předem dohodnuyo. Co se tyká kvality nábytku, vše je v naprostém pořádku. Obchod bych určité doporučila známým.

Dubová židle barová NK-50 mc Čalounění nebo Eko kůže černá/bílá autor recenze Petra odeslané 12.03.2024

Nábytek je moc hezký. Celkově jsem moc spokojena.

SADA konferenčních stolků dubových Law25kpl autor recenze Lukáš odeslané 09.03.2024

Všechno bylo perfektní, personál byl přátelskya ochotný- Stolky jsou velmi krásné a kvalitní, až budu kupovat další nábytek, určité budu nakupovat u vás.

Vitrína dubová Vernalis 02 autor recenze Lucie odeslané 04.03.2024

Pánové volali, že jsou na cestě, a jestli mohou přijet dříve, to nám naprosto vyhovovalo. Byli velice příjemní, za chvíli měli montáž hotovou, odnesli všechny krabice, nezůstal nám tu žádný nepořádek. Knihovna je krásná. Rádi u Vás znovu nakoupime.

ODBORNÍ PORADCI

Naši poradci tvoří odborný tým, který Vám sdělí vyčerpávající informace a pomůže správně se rozhodnout...

DODÁVKA S VYNÁŠKOU

Naše nabídka zahrnuje dodání nábytku až do bytu nebo domu zákazníka a montáž na místě...

RYCHLÉ ODESLÁNÍ

Náš nábytek dodáváme na místo určení vlastními dopravními prostředky, v krátké době, s dodržením bezpečnosti zásilek...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou ze zaručených způsobů platby za nábytek je platba při odběru, která je zárukou klidné a bezpečné transakce...