Politika ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Ochrana osobních údajů je nesmírně důležitá pro správný chod podniku. Klademe vysoký důraz na ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a představujeme tuto politiku, která byla zpracována za účelem vytvoření a udržení vysoké úrovně ochrany a při dodržení platné legislativy. Tento dokument stanoví podmínky získání a zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů.

1. Všeobecné podmínky

1.1. Správcem osobních údajů neboli subjektem zodpovědným za uložení, zpracování a použití osobních údajů je firma WOODICA s.r.o. se sídlem Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9-Libeň, DIČ: CZ14220849, IČO: 14220849, email: osobniudaje@woodica.cz, telefonní číslo: +420 732 296 730.

1.2. Správce údajů působí v souladu s vnitřními předpisy dle předpisů o ochraně osobních údajů, zejména NařízeníEvropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1.3. V rámci ochrany svěřených údajů jsme zpracovali vnitřní předpisy, které zabrání přístupu k údajům neoprávněným osobám. V rámci plnění této politiky ochrany osobních údajů vyvíjíme maximální úsilí za účelem ochrany zájmů osob, jichž se údaje týkají, zejména zajišťujeme, aby údaje byly:

- zpracovány v souladu s právními předpisy,

- získány pro určené účely v souladu s právními předpisy a aby nebyly zpracovány v rozporu s těmito účely,

- správné a přizpůsobené účelům, pro jaké jsou zpracovány,

- uschovány s možností identifikace osob, po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení účelů, pro jaké byly získány.

2. Účel a rozsah získávání osobních údajů

2.1. Účel a rozsah získávání osobních údajů zpracovaných správcem údajů souvisí s právními předpisy nebo souhlasem uživatele. Vždy souvisí s úkony v rámci internetového obchodu nebo v rámci jiných komunikačních cest.

2.2. Hlavním účelem získávání osobních údajů klientů správcem je vyřízení objednávek v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytování služeb a následnými zárukami. Možným účelem je přímý marketing vlastních produktů nebo služeb správce údajů a ochrana před zakázanými úkony nebo podvody. Pro ostatní účely zpracování údajů je nutný dobrovolný souhlas a shoda s právními předpisy.

2.3. Klient internetového obchodu provádí registraci, při které uvede jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, email, případně firemní údaje a DIČ. Založený účet je chráněn heslem zvoleným klientem. Po podání objednávky správce webu internetového obchodu uvede ručně klientovy údaje a podrobnosti jeho objednávky do systému vyřízení objednávek.

2.4. Pro vyřízení objednávky jsou nutné správné údaje (jméno, příjmení, adresa) a údaje o platbě. Telefonní číslo a email používáme za účelem komunikace s klientem, podání objednávky a potvrzení jejího přijetí. Email je taktéž nezbytný pro přihlášení k účtu klienta. Vaše údaje můžeme registrovat v případě telefonického, elektronického a poštovního kontaktu.

2.5.  Sdělení osobních údajů klientem je dobrovolně, avšak nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy a její vyúčtování.

3. Kdo jsou příjemci údajů?

3.1. Osobní údaje uživatelů jsou předávány třetí straně, pokud to umožnují předpisy, spolu s účely spojenými s plněním smlouvy a vyúčtováním, pro marketingové účely nebo s předchozím souhlasem uživatele. Takto předané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze za účelem plnění svého úkolu.

3.2. Vaše údaje nebudou předány mimo EHP.

3.3. Pokud klient internetového obchodu zvolí způsob dodání poštou nebo přepravní firmou, správce údajů předá osobní údaje klienta zvolenému přepravci nebo prostředníkovi, který vyřizuje zásilky pro správce údajů.

3.4. Při elektronických platbách nebo platební kartou správce údajů předá osobní údaje klienta zvolenému subjektu, který vyřizuje platby v internetovém obchodě.

3.5. Správce údajů dohlíží, jaké údaje, v jakém rozsahu a komu byly předány.

3.6. V rámci přímého marketingu (retargeting, bannerová reklama) využíváme služby třetích stran, které používají na našem webu soubory cookies. Jsou to:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

- Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, https://www.seznam.cz/.

4. Použití údajů pro reklamní účely

4.1. Kromě získávání a zpracování údajů v rámci vyřízení objednávek využíváme osobní údaje pro reklamní účely. Pro dosažení spokojenosti našich klientů jsou zpracovány údaje za účelem optimalizace nákupů v rámci výhodné nabídky, možnosti kontaktování uživatele v souvislosti s marketingovými akcemi, nebo přizpůsobení a doporučení produktů, které mohou klienty zajímat.

4.2. Údaje získané pomocí souborů cookies mohou být využity za účelem remarketingových reklam. V rámci reklamy uživatel uvidí zejména výrobky, které si již prohlížel na našem webu nebo podobné. Tuto technologii používáme, abychom mohli poskytnout zajímavou internetovou nabídku.

4.3. Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů pro reklamní účely v plném rozsahu nebo v konkrétních případech. Stačí poslat textovou zprávu na kontaktní údaje uvedené v bodě 10.

5. Newsletter

5.1. K zasílání newsletteru je zpracována emailová adresa uvedena uživatelem. Pro zasílání je nutný souhlas uživatele, jakožto majitele emailové adresy, se zasíláním newsletteru, tj. se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 (Sb. 2002 č. 101 pol. 926 v platném znění), o ochraně osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení elektronickou cestou v souladu se zákonem ze dne 18.07.2002 (Sb. č. 144, pol. 1204 v platném znění), o poskytování služeb elektronickou cestou.

5.2. Uživatel může kdykoliv odvolat tento souhlas. Za tímto účelem odešle požadavek s názvem: „Zrušit newsletter” na email: osobniudaje@woodica.cz.

6. Soubory cookies

6.1. Cookies jsou malé soubory uložené na nosiči údajů uživatele, které slouží k ukládání v prohlížeči uživatele určitých nastavení a údajů za účelem výměny s naším systémem. Rozlišujeme dva druhy cookies: dočasné, které jsou odstraněny po uzavření prohlížeče uživatelem, a trvalé, které jsou uloženy v počítači déle. Díky nim můžeme zpracovat náš web a nabídku z hlediska preferencí uživatele. To mu usnadní používání našich stránek, např. určité údaje jsou uloženy, a tak je nemusí pokaždé uvádět.

6.2. Během první návštěvy webu je uživatel informován o používání souborů cookies. Používání webu znamená souhlas s používáním obyčejných souborů cookies na webu. Pokud uživatel neprovede změnu nastavení v prohlížeči, znamená to jeho souhlas s použitím souborů cookies.

6.3. Použití souborů cookies je nezbytné pro správné poskytování služeb na webu. Soubory cookies obsahují informace nezbytné pro správnou funkčnost webu, zejména v případě autorizace. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení prohlížeče tak, aby byly soubory cookies povoleny nebo zamítnuty, nebo aby byl uživatel informován o jejich neuložení na počítači.

6.4. Většina námi používaných souborů cookies (dočasné) je automaticky odstraněna z pevného disku počítače po ukončení prohlížení. Používáme taktéž soubory cookies uložené na pevném disku počítače. U příští návštěvy web automaticky identifikuje uživatele a jím preferované informace a nastavení. Cookies dočasné i trvalé (uložení do 2 let) jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, po jisté době jsou automaticky odstraněny.

6.5. Naše soubory cookies obsahují pouze pseudonymizované údaje. Při aktivaci cookies je jim přiděleno identifikační číslo bez udání osobních údajů uživatele vztahujících se k tomuto identifikačnímu číslu. Díky této technologii cookies získáváme např. informace, jaké stránky našeho obchodu uživatel navštívil, které produkty si prohlížel apod. Jediným cílem cookies je přizpůsobení naší nabídky očekáváním klienta a tím usnadnění používání našeho webu.

7. Soubory logů

7.1. Během každé návštěvy našeho webu prohlížeč zpřístupní údaje ohledně chování uživatele, které jsou uloženy v souborech logů. Takto uložené soubory obsahují tyto údaje: datum a čas stažení, název otevíraných stránek, IP adresu, URL referenčních stránek (adresa stránek, z kterých byl uživatel přesměrován), stažené množství údajů a informace o verzi produktu používaného internetového prohlížeče. Tyto soubory logů používáme pro ochranu serverů.

8. Analýzy webu

8.1. Za účelem optimalizace a zlepšování naší nabídky používáme tzv. trackingové technologie. K tomu využíváme Google Analytics.

8.2. Google Analytics

Tento web využívá internetový nástroj pro analytiku statistik servisů WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu používání webu uživatelem, např. soubory cookies. Takto generované informace ohledně návštěvnosti webu jsou předávány na server firmy Google w USA a tam uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adres na tomto webu je IP adresa uživatele krácena firmou Google před jejím předáním na území EU nebo států Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pouze výjimečně je na server firmy Google v USA předávána úplná IP adresa a tam krácena. Anonymizovaná IP adresa zaslána přes prohlížeč uživatele v rámci služby Google Analytics není spojována s dalšími údaji Google. Uživatel může zabránit odesílání údajů generovaných souborem cookies, vztahujícím se k webu, který používá (včetně IP adresy) do Google a zpracování těchto údajů v Google tím, že stáhne a instaluje zásuvku do prohlížeče, dostupnou na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

9. Jak dlouho jsou údaje u nás uschovány?

9.1. Získané osobní údaje ohledně emailu, účtů uživatelů obchodu, newsletteru a logů serveru nejsou uschovány déle než po dobu nezbytně nutnou k vyřízení účelů zpracování nebo do doby odvolání souhlasu. Google Analytics uschovává údaje po dobu 50 měsíců, na remarketingových seznamech po dobu 90 dnů. Povinnost uschovávat údaje mohou stanovit určité právní předpisy, např. povinnost uschovat účetní doklady, lhůta jejich uschování se řídí platnou legislativou. Upozorňujeme, že uživatel má právo spravovat své údaje (více v dalším odstavci).

10. Správa údajů

10.1. Každá osoba má právo kontrolovat své osobní údaje tímk, že bude požadovat informace ohledně jejich zpracování. Může využít právo na jejich aktualizaci, opravy a výmaz, má právo vznést námitku v případech určených předpisy o ochraně osobních údajů.

10.2. Zrušení účtu

Pro zrušení účtu je nutné zaslat žádost s názvem: „Zrušit účet” na email: osobniudaje@woodica.cz. Informaci je nutné zaslat z emailu, který souvisí s účtem na woodica.cz. Zrušení účtu neznamená výmaz osobních údajů.

10.3. Výmaz osobních údajů
Pro výmaz osobních údajů je nutné odeslat zprávu s názvem „Žádám výmaz osobních údajů” na adresu osobniudaje@woodica.cz. Uživatel je povinen použít email použitý při vytvoření účtu nebo pro objednávky. Žádost o výmaz osobních údajů znamená zrušení účtu.

Zároveň upozorňujeme, že dle čl. 23 zákona o ochraně osobních údajů v některých případech nelze vyhovět žádosti a vymazat část osobních údajů.

10.4. Oprava osobních údajů

Na základě čl. 32 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů každá osoba má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale pozastavit jejich zpracování, právo na výmaz, pokud nejsou úplné, aktuální, pravdivé nebo byly získány způsobem porušujícím předpisy, nebo již nejsou nezbytné pro vyřízení účelu, za jakým byly získány. Toto právo lze uplatnit v zobrazení údajů v sekci „Můj účet”. Požadujeme taktéž zaslání této informace na náš email uvedený níže za účelem opravy údajů v systému vyřízení objednávek. U telefonické nebo mailové objednávky lze údaje aktualizovat zasláním zprávy s názvem: „Oprava osobních údajů” na email: osobniudaje@woodica.cz.

10.5. Právo vznést námitku
Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovány, má právo je kontrolovat (čl. 32 odst. 1 zákona). To zahrnuje mj. možnost vznést námitku proti jejich použití pro marketingové účely nebo jejich předání jinému zpracovateli údajů.  

Právo vznést námitku nelze využít, pokud správce údajů odůvodňuje zpracování údajů splněním podmínek dle čl. 23 odst. 1 bod 4 a 5 zákona, tj. pokud zpracování údajů je nezbytné k provedení určitých úkolů dle právních předpisů pro veřejné blaho nebo je nezbytné k právně odůvodněným účelům, nebo se týká osob, kterým tyto údaje předává. Právo nelze využít, pokud např. podstatu zpracování údajů tvoří souhlas, zvláštní právní předpis nebo jsou zpracovány v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené se správcem údajů.  

Pokud uživatel vznese námitku, je další zpracování předmětných údajů nepřípustné. Správce údajů však může ponechat v souboru jméno/a a příjmení osoby, její adresu pouze za účelem vyvarování se opakovanému použití údajů této osoby pro účely zahrnuté v námitce (čl. 32 odst. 3 zákona). 

10.6. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje byly zpracovány způsobem porušujícím předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškeré dotazy a pochybnosti zašlete na email osobniudaje@woodica.cz.

11. Ochrana

11.1. Správce údajů využívá veškeré technické a organizační metody pro ochranu osobních údajů a ochranu před jejich náhodným nebo cíleným zničením, náhodnou ztrátou, změnami, neautorizovaným zveřejněním nebo přístupem. Informace jsou uschovány a zpracovány na serverech s vysokým stupněm ochrany, při použití všech bezpečnostních prostředků, dle právních předpisů.

11.2. Správce údajů zpřístupní následující technické prostředky, chránící před získáním a změnami osobních údajů zasílaných elektronickou cestou neoprávněnými osobami:

- ochrana souboru údajů před neoprávněným přístupem,

- certifikát SSL na webu internetového obchodu,

- šifrování údajů potřebných k autorizaci uživatele,

- přístup k účtu pouze po uvedení přihlašovacích údajů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce údajů doporučuje seznámit se po přesměrování na jiné stránky s jejich politikou ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami. Tato Politika se týká pouze uvedených úkonů správce údajů.

12.2. Správce údajů si vyhrazuje právo v budoucnu měnit svoji Politiku ochrany osobních údajů. To může souviset s vývojem internetových technologií, změnami právních předpisů v rámci ochrany osobních údajů a s vývojem webu. O veškerých změnách budeme uživatele informovat viditelným a srozumitelným způsobem.

12.3. V případě pochybností nebo rozporů mezi Politikou a souhlasy poskytnutými klientem, bez ohledu na ustanovení této Politiky jsou vždy podstatou našich činností dobrovolně poskytnuté souhlasy klienta a právní předpisy. Tato Politika má výhradně informativní charakter.

Názory a připomínky

Hodnocení obchodu 5 z 5 hvězdiček.
Průměrné hodnocení založené na 237 komentářů.

Nepodnikáme kroky k zajištění toho, aby recenze pocházely od spotřebitelů, kteří produkt skutečně použili nebo si jej zakoupili.
SADA konferenčních kulatých stolků dubových Law03 Ø58+Ø75 autor recenze Libuše odeslané 26.06.2024

Vše proběhlo v pořádku. Řidiš přijel v avizovaný den a čas. Výborná komunikace s klientským servisem. S konferenčními stolky jsme moc spokojeni, jsou krásné a bytelné.

Dubová postel Steel 02 na kovových nohách autor recenze Česlav odeslané 25.06.2024

Jsem velice spokojený se vším. Příště se na Vás s radosti obrátím.

Dubový konferenční stolek Law28 autor recenze Jaromír odeslané 24.06.2024

Stůl vypadá skvěle!

Dubové křeslo B autor recenze Petr odeslané 24.06.2024

Musím říct, že jsem poprvé u vás nakupoval a velká spokojenost s komunikací a i dovozem. Nábytek je krásný.

Dubový TV stůl Malaga 02 (2d nízký) autor recenze Milan odeslané 23.06.2024

Řidič byl velmi ochotný a nic nebylo problém. Nábytek rovněž bezvadný, dobře zabalený bez poškozeni.

Dubová židle čalouněná NK-19 autor recenze Vlastislava odeslané 22.06.2024

Vše bylo v pořádku, a dodávka domů úplně perfektní.

Bílá dřevěná komoda Nicea 01 provensálský styl autor recenze Hana odeslané 21.06.2024

Zaměstnanci s objednaným nábytkem přijeli včas, s dostatečným předstihem svůj přijezd potvrdili i telefonicky. Dodávka proběhla podle plánu – výnos do domu i sestavení nábytku. Zákaznický servis byl rovněž v pořádku, informace o ojednávce i dodání byly potvrzeny v e-mailu, rovněž konzultantka po telefonu byla milá a vstřícná. S kvalitou služeb i nábytku jsme velmi spokojeni.

Kredenc dubový Vernalis 01 autor recenze Jaroslav odeslané 21.06.2024

S kvalitou vašich služeb i s nábytkem samotným jsme velmi spokojeni, zaměstnanci dorazili s mírným časovým předstihem, sestavení proběhlo bez problémů.

ODBORNÍ PORADCI

Naši poradci tvoří odborný tým, který Vám sdělí vyčerpávající informace a pomůže správně se rozhodnout...

DODÁVKA S VYNÁŠKOU

Naše nabídka zahrnuje dodání nábytku až do bytu nebo domu zákazníka a montáž na místě...

RYCHLÉ ODESLÁNÍ

Náš nábytek dodáváme na místo určení vlastními dopravními prostředky, v krátké době, s dodržením bezpečnosti zásilek...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou ze zaručených způsobů platby za nábytek je platba při odběru, která je zárukou klidné a bezpečné transakce...