Obchodní podmínky

ve znění účinném od 22.11.2022


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Internetový obchod dostupný na adrese http://www.woodica.cz/ je vedený firmy WOODICA s.r.o. se sídlem v Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9-Libeň, DIČ: CZ14220849, IČO: 14220849.

1.2. Definice:
a) Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku kromě dnů vyhlášených svátků.
b) Zákazník – plnoletá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právního subjektu, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.
c) Spotřebitel – fyzická osoba, která provádí s prodávajícím právní činnosti, které nejsou přímo spojené s její obchodní nebo profesní činností.
d) Kupující – zákazník a spotřebitel.
e) Prodávající – firma WOODICA s.r.o., Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9-Libeň.
f) Elektronický účet – soubor údajů v informačním systému prodávajícího, chráněný uživatelským jménem a heslem sděleným kupujícím, obsahující údaje o kupujícím a informace o jeho objednávkách v internetovém obchodě.

1.3. Způsob kontaktování:
a) telefonicky na čísle: +420 732 296 730,
b) e-mailem: kancelar@woodica.cz

1.4. Za účelem používání informačního systému prodávajícího má být k dispozici:
a) počítač, notebook, tablet, smartfon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu s rozlišením 1024x768,
b) přístup k elektronické poště,
c) přístup k internetu s možností Cookies a Javascript.

1.5. Osobní údaje jsou zpracovány prodávajícím pouze a výhradně v rozsahu a v návaznosti na tyto Obchodní podmínky. Kupující sděluje své údaje dobrovolně a má právo nahlížet do jejich obsahu, jejich aktualizace a úprav.


2. Objednávání a vyřizování objednávek

2.1. Objednávky jsou přijímány:
a) na stránkách: http://www.woodica.cz/ v aplikaci „košík”, kde kupující sděluje své kontaktní údaje, určuje objednané zboží a volí způsob platby,
b) na telefonním čísle: +420 732 296 730,
c) e-mailem: kancelar@woodica.cz

2.2. V případě objednávání v aplikaci „košík” kupující obdrží na sdělenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky.

2.3. Telefonické objednávky budou potvrzeny zprávou zaslanou na sdělenou e-mailovou adresu.

2.4. V případě objednávek zasílaných e-mailem, po zaslání kupujícím informace o objednávce prodávající potvrdí na e-mail uvedený v objednávce kupní podmínky a celkovou cenu objednávky včetně DPH.

2.5. Pokud kupující ve vlastní režii neodebere zboží a rozhodne se pro doručení objednaného zboží dopravcem prodávajícího, cena sdělena prodávajícím bude zahrnovat rovněž cenu dopravy.

2.6. Aby prodávající mohl určit cenu dopravy objednaného zboží, je kupující povinen uvést přesnou doručovací adresu.

2.7. Realizace objednávky je zahájena:
a) v případě objednávek placených při odběru - po potvrzení prodávajícím přijetí objednávky,
b) v případě objednávky hrazené převodem, elektronickou platbou – po zaúčtování prostředků na účtu prodávajícího.

2.8. Před objednáním zboží je kupující povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami.

2.9. Doba vyřízení objednávky je stanovena v prodejních podmínkách, které připravil a zaslal Kupujícímu Prodávající. Tato doba se počítá v pracovních dnech.
Doba vyřízení objednávek výrobků označených popisem „dostupnost na skladě“ je podmíněna způsobem převzetí objednaných výrobků, který si zvolí Kupující. V případě osobního vyzvednutí zboží ze skladu továrny ve Świnnej Porębie je nutné domluvit si přesné datum převzetí kontaktováním kanceláře klientských služeb. Pokud si Kupující zvolí možnost dopravy poskytované Prodávajícím, bude datum dodání záviset na zajištění dopravy pro uvedený region. Pak bude Kupující informován o přesném datu dodání v předstihu.

2.10. V případě zboží označeného jako „akce” nebo zboží označeného jako „výprodej”, o pořadí vyřizování objednávek rozhoduje pořadí přijetí potvrzených objednávek tohoto zboží. Množství zboží v akčních cenách nebo v rámci výprodeje je omezena.

2.11. Pokud prodávající není schopen zhotovit, připravit k odeslání a doručit objednané zboží ve lhůtě stanovené v objednávce, je povinen o této skutečnost informovat zákazníka a dohodnout s ním novou lhůtu. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením termínu vyřízení objednávky, je to důvod pro zrušení smlouvy.

2.12. Elektronické služby poskytované prodávajícím v podobě formuláře objednávky a účtu jsou zdarma.


3. Dodání

3.1. Prodávající nabízí následující způsoby odběru a dodání zakoupeného zboží:
a) osobní odběr v sídle firmy na adrese: Świnna Poręba 210, 34-106 Świnna Poręba, Polská republika
b) kurýrní služba,
c) vlastní doprava prodávajícího.

3.2. Doporučuje se, aby všechny výrobky, které by mohly být s ohledem na jejich vlastnosti a rozměry poškozeny během dopravy kurýrní službou, a které nebudou osobně převzaty kupujícím, byly doručeny kupujícímu dopravním prostředkem prodávajícího, po dřívějším potvrzení ceny za dopravu prodávajícím.

3.3. Při odběru zboží je zákazník povinen pečlivě ověřit obsah zásilky. Reklamace, týkající se mechanického poškození, budou řešeny pouze v případě sepsání škodního protokolu, potvrzeného podpisem zákazníka a doručovatele zásilky.

3.4. Zboží je majetkem prodávajícího do chvíle úhrady zákazníkem celkové ceny.


4. Platby

4.1. Kupující může uhradit objednané zboží:
a) hotově v sídle prodávajícího – nejpozději při osobním odběru objednaného zboží,
b) hotově zástupci prodávajícího – při doručení,
c) převodem na níže uvedený účet prodávajícího:
IBAN: CZ35 3060 0000 0002 0001 0342
Číslo účtu: 200010342/3060
SWIFT: BPKOCZPP
d) dobírkou při odběru zásilky od kurýrní služby,
e) formou elektronické platby a platby platební kartou v servise PayU (podrobné informace o servise: http://www.payu.cz/) a PayPal (podrobné informace o servise: https://www.paypal.com/cs/home).


5. Reklamační řízení

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží bez právních a fyzických vad. Na zboží zakoupené spotřebitelem se vztahuje dvouletá záruka, počínaje dnem prodeje.

5.2. Nábytek je určený k používání výhradně ve vnitřních prostorách, při teplotě 15-30 st. C. Dřevěný nábytek nemůže být používán venku. Umístění na slunci, ve vlhkých prostorách nebo při nízké teplotě může mít za následek vznik prasklin ve dřevě, na lakovaném povrchu nebo znetvoření nábytku.

5.3. Dřevěný voskovaný nábytek je nutné čistit pouze přípravky určenými k jeho ošetření. K ošetření nábytku nelze používat mokré, vlhké hadříky. Během používání nábytku je třeba se vyvarovat stavění ne jeho povrchu mokrých a horkých předmětů – mohou mít za následek rozpuštění ochranné vrstvy vosku a odbarvení povrchu. V tomto případě je nutné opětovné voskování celé části nábytku.

5.4. S ohledem na technická omezení počítačových monitorů se mohou barvy zobrazeného nábytku mírně lišit od skutečnosti. Dřevo je přírodní materiál, s vlastní kresbou a unikátní strukturou, díky čemu má každý kus nábytku, námi zhotovený, vlastní a neopakovatelný charakter. Jeho přirozené vlastnosti mohou způsobit barevné rozdíly na jednotlivých částech nábytku. Používání různých technologií barvení při výrobě nábytku může vést k rozdílům v expozici přirozené struktury a kresby dřeva.

5.5. Rozměry uvedené na stránkách jsou vnější rozměry nábytku.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nemají vliv na funkčnost nábytku, za účelem jeho vylepšení.

5.7. Reklamaci je nutné podat písemnou formou elektronicky na e-mail: kancelar@woodica.cz nebo poštou na adresu sídla firmy. Pro zjednodušení vyřízení reklamace doporučujeme uvést údaje, jako:

a) jméno, příjmení, adresa objednatele,
b) popis předmětu reklamace a připojení fotografií znázorňujících vady,
c) uvést požadavek.

5.8. Reklamace budou vyřízeny během 14 dnů od data jejich přijetí. Kupující obdrží odpověď písemnou formou.

5.9. Prodávající nese odpovědnost vůči zákazníkovi do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání. Prodávající nenese odpovědnost za zmařené výhody zákazníka.6. Mimosoudní způsoby řešení reklamace a uplatňování nároků, podmínky přístupu k těmto postupům

6.1. Podrobné informace, týkající se mimosoudního řízení reklamace a uplatňování nároků, a podmínky přístupu k těmto postupům lze získat v sídlech a na internetových stránkách okresních/městských ochránců práv spotřebitelů, vojvodských inspektorátů obchodní inspekce a na úřadě ochrany konkurence a spotřebitele.


7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupní smlouvy, uzavírány prostřednictvím http://www.woodica.cz/, jsou smlouvy uzavírané na dálku. V souladu s platnými předpisy má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží bez udání důvodů.

7.2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím způsobem, že odešle prohlášení o odstoupení prostřednictvím elektronické pošty na adresu kancelar@woodica.cz nebo písemně na adresu sídla firmy v souladu se vzorem dostupným na našich internetových stránkách (příloha).

7.3. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně odeslat zboží, ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Doporučuje se předchozí kontakt s prodávajícím za účelem určení způsobu odběru zboží prodávajícím nebo jinou osobou oprávněnou prodávajícím.

7.4. Spotřebitel nese odpovědnost v případě snížení hodnoty věci v souvislosti s jejím používáním způsobem přesahujícím nutný způsob pro zjištění vlastností, charakteru a/nebo funkčnosti věci.

7.5. Doporučuje se odeslání (pokud to je možné) zboží v originálním balení včetně všech přiložených dokladů. Výše uvedené má doporučující charakter a nemá vliv na vyřízení nároku na odstoupení od smlouvy.

7.6. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení zboží.

7.7. Prodávající vrátí spotřebiteli úhradu na určený bankovní účet nebo poštovní složenkou ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží.

7.8. Pokud strany nedohodly jinak, spotřebitel nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v případě, pokud:
a) předmětem služby je věc neprefabrikována, zhotovena podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
b) předmětem služby jsou věci, které jsou po doručení, s ohledem na jejich charakter, nerozlučně spojené s jinými věcmi.


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou sepsány v polském jazyce.

8.2. Používání služeb poskytovaných elektronicky je spojeno s nebezpečím ingerence třetích osob. Prodávající nemá vliv na činnost a dostupnost internetu. Kupující, který provádí platbu elektronicky, je povinen ve zvýšeném rozsahu chránit informace před přístupem třetích osob.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo provádění změn nynějších Obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj. změna právních předpisů.

8.4. Ve věcech, které nejsou řešeny těmito Obchodními podmínkami, jsou uplatňovány platné polské předpisy, zejména Občanský zákoník, zákon o poskytování služeb elektronickou formou ze dne 18. července 2002, zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.Názory a připomínky

Hodnocení obchodu 4.95 z 5 hvězdiček. Průměrné hodnocení založené na 179 komentářů.

autor recenze Petra

autor recenze Martin

autor recenze Tomas

autor recenze Vladislava

ODBORNÍ PORADCI

Naši poradci tvoří odborný tým, který Vám sdělí vyčerpávající informace a pomůže správně se rozhodnout...

DODÁVKA S VYNÁŠKOU

Naše nabídka zahrnuje dodání nábytku až do bytu nebo domu zákazníka a montáž na místě...

RYCHLÉ ODESLÁNÍ

Náš nábytek dodáváme na místo určení vlastními dopravními prostředky, v krátké době, s dodržením bezpečnosti zásilek...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou ze zaručených způsobů platby za nábytek je platba při odběru, která je zárukou klidné a bezpečné transakce...Platba

PayU PayPal MasterCard Visa GeoTrus SSL Opineo - Słucham swoich klientów Opinie konsumenckie Google